Đặt trước theo bàn

Tại không gian cafe của Internet Marketing Cafe, chúng tôi có các vị trí bàn ngồi tại các khu vực khác nhau. Bạn có thể đặt trước khu vực mà bạn muốn sử dụng, nhân viên của Internet Marketing Cafe sẽ giữ chỗ cho bạn.

Internet Marketing Cà Phề - Cà phê của Tri Thức và Khởi Nghiệp | Nhượng quyền chuỗi Internet Marketing Cà Phê trên toàn quốc.
Phone: 0776382763
Fax: 0776382763
Internet Marketing CàPhê
153 Bạch Đằng, P.2, Tân Bình, HCM